Qui som?

SISTEMA ESPECIAL  PER A PISCINES EN TERRASSES

En realitzar una piscina en un edifici consolidat, és necessari reforçar l'estructura existent per soportar les sobrecàrregues adicionals que s'afegiran. Partint de la base que existeix una estructura principal suficientment resistent es reforçarà el forjat.
Per això serà necessari una ase resitent formada per bigues especials Extend System en les que s'apoiarà el vas de la piscina.
Les aventatges de les bigues Extend System son:
  • Son molt lleugeres i de montatge senzill i ràpid.
  • És el sistema que menys sobrecàrrega la estructura del edifici.
  • Estan fabricades amb una al.leació d'alumini especial per a estructures que convinen la lleugeressa amb la solidès i la màxima fiabilitat.
  • Son bigues extensibles que permeten una adaptació exacta a la mida necessaria, sense utilitzar cargols ni soldadures en el montatge.
El sistema Extend System by Incap està avalat pel document d'idoneïtat Tècnica del institut Eduardo Torroja i disposa de marcat  CE, obligatori per tots els elements de construcció a Europa .
NO CARREGA SOBRE EL FORJAT SINÓ SOBRE LES PARETS MESTRES -  LES BIGUES NO PESEN I ENTREN EN UN ASCENSOR EN SER TELESCÒPIQUES
EXT SOL2_01.jpg

FORJAT DE LA TERRASSA ESTÀNDAR

EXT SOL2_02.jpg

COL.LOCACIÓ DE LES BIGUES ALS MURS DE CARREGA

1

2

EXT SOL2_03.jpg

3

APOIO DE LA PISCINA SOBRE LES BIGUES

EXT SOL2_04.jpg

4

ACABAT FINAL DE LA PISCINA