Instal.lació de la piscina

1
REPLANTEIG
b164563b-aac6-4aa7-8731-a8b31dafbb3b.jpg

Després del moviment de terress, farem el replanteig de la piscina i col.locació del alufoam, l'aïllament tèrmic del terra de la piscina. A continuació es col.locaran els separadors del formigó i s'extendrà la malla per fer la solera 

6
REVESTIMENT
bdb87c97-b783-4523-b319-094e25b349c1.jpg

Un cop impermeabilitzada la piscina amb la membrana de poliurea, procedirem a instal.lar el revestiment triat, gresite, porcel.lànic o alifàtic, sempres tenint cura dels nivells i de la estètica perquè el resultat sigui perfecte.

2
SOLERA FORMIGÓ
15c60816-e977-4191-b058-c747cd8fb97a.jpg

Un cop preparada la ferralla i lligades les varilles, tant horitzontals com verticals, es procedirà a fer el vertit del formigó, 10 centímetres de H25, deixant un acabat llis i unifiorme en tota la superficie de la solera de la piscina.

7
CORONACIÓ
manual-de-montaje-de-piscina-prefabricad

Després de finalitzar el revestiment, procedirem a instal.lar la coronació de la piscina, pedra blanca, teka o porcel.lànica. Es tindran en compte els nivells i es rejuntarà amb un material llis  i de durada.

ESTRUCTURA
3
b09091d8-8656-439b-8573-d332a9fa97ff.jpg

A contiunuació, utilitzarem els blocs de Neopor per anar pujant l'estructura de la piscina, col.locant les varilles horitzontals i llingant-les a les verticals que venen de la solera. D'aquesta forma tindrem una estructura metàlica monobloc,

OMPLERT
8
11105_big.jpg

Deprés de haver passat 48 hores del rejuntat de la piscina i que s'hagi assecat de forma satisfactòria, es procedirà al omplert de la piscina, aturant-lo en arribar el nivell a la meïtat del skimmer, moment en que es notificarà al servei tècnic.

4
FORMIGÓ
4c239b5e-4ed1-4be8-9484-fff135f9616b.jpg

Després de tenir la estructura al nivell correcte, indicat per la propietat, es procedirà al vertit del formigó en tota la estructura, vibrant-lo amb la finalitat d'eliminar bosses d'aires que puguin debiitar la estructura de la piscina.

9
POSADA EN MARXA
aqualica-servicio-puesta-marcha.jpg

Un cop avisat el servei tècnic, es programarà la visita de posada en marxa. En ella, s'ajustaran tots els elements i es farà una explicació del funcionament i manteniment de la piscina, per acabar signant el document de garantia.

5
POLIUREA
b590a330-e50c-47c7-aa69-11b079d9a244_edi

Un cop formigonada la estructura, els nostres tècnics especialistes, projectaran la poliurea, utilitzant juntes epdm en els punts crítics, donant-li un gruix de 2mm tant a terra com a parets, fent una membrana continua.

10
BANY
fdb912b7-4bb1-4b46-86dd-a135f04ec1db.jpg

Ara si, la piscina es troba llesta pel bany, per ser disfrutada per tota la seva familia. Això si, sabent que desde Incap, vetllem per tú, i estarem al teu costat per qualsevol dubte o aclariment que precissis durant la vida de la teva piscina.