Faqs

En relació a la piscina, sorgeixen alguns dubtes que son molt importants solventar abans de decidir-se  a construir una piscina, així com de triar el sistema constructiu que més s´adapti a les seves expectatives.

01

Quina és la millor època per construir la seva piscina?

La piscina es pot construir tot l´any. S´han de pensar en dos punts importants per a la seva satisfacció. L´acabament dels voltants, i l´atenció/seguiment  de l´obra per part de la direcció facultativa.

Poder els dos millors moments per construir la piscina son durant la tardor, Setembre-Octubre, i just abans de la primavera, Febrer-Març.

02

Quant de temps es necessita per construir la seva piscina?

Dependrà del sistema triat per a la construcció de la seva piscina. Una piscina gunitada necessitarà entre 30 i 40 dies, dels quals aproximadament seràn constructius un 12, la resta seran necessaris per un correcte fraguat del material.

En quant a les piscines d´acer, el temps és sensiblement menor, en aproximadament 15 dies la tindrem llesta per l´us.

I, finalment, les piscines de polièster, que en tan sols 5 dies estaran finalitzades.

03

És necessari demanar permisos?
 

Si, és obligatori demanar permís al ajuntament. No existeix una normativa unificada, per la qual cosa, cada municipi disposa de la seva pròpia normativa, requeriments i taxes. El mes habitual és haver de demanar una llicència d´obres menors o auxiliars, amb projecte visat, per un arquitecte tècnic o un enginyer, amb un asumeix d´obra. L´import de les taxes es mou entre un 3% i un 4% del valor de l´obra.

04

Quins son els accessoris imprescindibles?

Actualment, la il.luminació interior per leds i el clorador salí, son els accesoris més demanats, més del 95% dels clients instal.len aquests dos accessoris en el moment de l´adquisició de la piscina.

05

Què és millor, una piscina de liner o una d´obra?

Cada piscina té una sèrie de característiques que la fan la millor per als seus propietaris. Tot depèn de les expectatives dels cada client. Ès molt important detectar les necessitats i expectatives de cada client i exposar, clarament les aventatges i desaventatges de cada tipus de piscina.

06

Què haig de comprovar en una garantia?

S'ha de comprovar la extensió de la garantia i les condicions de les mateixes. Generalment, la garantia d'una piscina comprèn  la estanqueïtat del vas per una banda, que va des de 10 anys per llei als 25 anys la més extensa. Pe una altre banda la garantia del elements de filtració, com ara la bomba, filtre, quadre elèctric, clorador, etc... que sòl ser de 2 anys, i per últim la garantia d'instal.lació que va desde els 6 mesos si els instal.ladors no són els suministradors dels materials, als 2 anys si han instal.lat i suministrat els materials.

07

El postventa

La empresa suminstradora de la piscina, tan sols té la obligació legal de fer front a les garanties, cubrint tan l'element defectuós, com la mà d'obra i el desplaçament els dos primers anys. 

Recomanem que triis una empresa que a més de gestionar la garantia, et pugui donar un servei de assessorament i servei tècnic. D' aquesta manera estaras cobert devant de qualsevol dubte que tinguis durant la vida de la piscina i, si fos el cas, pot desplaçar-se al teu domicili a comprovar la instaló. lació en cas que hi hagués algún problema en el funcionament.