1. La estructura
La estructua de la piscina està formada per blocs de Neopor d'alta densitat (Poliestirè amb grafet).
Aquest material presenta una molt baixa conductivat tèrmica per la qual cosa és un dels aïllants més utilitzats en el món. Lleuger  i resistent a la compressió, amb una densitat de 25 kgs/m3. Disposa també d'una baixa absorció d'aiga, ademés d'una facilitat de manipul.lació i instal.lació.  Resistència química als materials més comuns a l'obra
Molt resitent al envelliment i no es veu afectat pels agents externs ni paràssits.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Bloc de NEOPOR

El bloc de NEOPOR va plenat de formigó, exactament, de 17 centímetres amb armat de ferro vertical i horitzontal lligat, comformant una estructura totalment autoportant i que, ademés i gràcies al seu gruix (4 centímetres per cada costat), aïlla tèrmicament l'aigua de la piscina, arribant a conservar-la fins a 8 graus més de temperatura i, consequentment, allargar la temporada de bany, fins a qüasi 2 mesos.
  
   
      17 cmts de formigó armat.
      + 4 cmts d´aillament tèrmic per banda.
      + 2 ferralles horitzontals cada 25cmts.
      + 1 ferralla vertical cada 25 cmts.

Baixa conductivitat tèrmica. Lleuger i resistent a la compressió, amb una densitat de 25 kgs/m3. Baixa absorició d´aigua. Facilitat de manipulació i instal.lació. Resistència química als materials comuns d´obra. Resistència al envelliment, no s´afecta per agents externs ni paràssits.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Els blocs d´EPS Stoneglass permeten la construcció de piscines amb qualsevol alçada de parets i fondària. Les seves parets constitueixen un perfecte aillament tèrmic doble i permanent que estalvia quasi un 30% d´energia per a la climatització.

- Bloc EPS Stoneglass amb aillament tèrmic

- Cobertor solar suministrat de sèrie.

- Fins a 8 graus mes de temperatura.*