Estanqueïtat, la POLIUREA

Aquesta part és la responsable d'evitar que la piscina pugui perdre aigua. Llògicament, és una part indispensable, i és per això que hem triat una membrana de Poliurea 100% pura i projectada en calent per mediació de maquinària específica. Aquesta membrana és totalment impermeable i la seva flexibilitat li permet adaptar-se als possibles moviments del terreny, evitant d'aquesta forma, qualsevol pèrdua originada per aquests motius. És, sense dubte, le millor sistema existent d'impermeabiltzació, tant per a  piscines, dipòssits o cobertes, sent el sistema més util.litzat pels professionals quan d'un projecte important es tracta. Després de la projecció de la poliurea, aplicarem una imprimació amb àrids, per tal de dotar-la de més adherència a l'hora de rebre el ciment cola en la fase del revestiment o acabats de la piscina.

Poliurea 100% pura

 Estanqueitat mitjançant el millor sistema existent:
La poliurea. Una membrana bicomponent absolutament estanca i d'una resitència comparable a cap material existent. Ès 100% pura i projectada en calent mitjançant maquinaria específica. Inventada als anys 90 és actualment el millor sistema d'impermeabilització  existent donades totes les seves caractarístiques i està sent utilitzada en projectes de gran tamany i repercusió com la Sagrada Familia, Camp nou, Banc de Sabadell, hotels de luxe, blindatge de vehicles,protecció d'edificis contra explossions, etc...
  • Máxima adherència sobre qualsevol suport.

  • Màxima resistència a l'abrasió, compressió i desgarrament.

  • Membrana sense juntes ni solapament.

  • Flexibilitat i elongació fins a un 600%.

  • Màxima resistència vers als medis alcalins i diversos químics.

  • Coeficient màxim de densitat i estanqueitat.

  • Anti arrels..

6e9245b58180b63a1d9f785f10698066
6e9245b58180b63a1d9f785f10698066

press to zoom
ab3ec9c0-195e-42b0-a073-4e7ef086c7c3
ab3ec9c0-195e-42b0-a073-4e7ef086c7c3

press to zoom
6e9245b58180b63a1d9f785f10698066
6e9245b58180b63a1d9f785f10698066

press to zoom
1/2

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3