Recomanacions abans d'adquirir una piscina

VISITA A DOMICILI
1
NORMATIVA
2
normativa.png
3
PRESSUPOST TANCAT
unnamed-20.jpg
CERTIFICACIONS
4
istockphoto-1156274326-1024x1024.jpg
GARANTIES
5
compromiso-100x100.jpg

A aquesta visita s´observa el terreny a on va ubicada la piscina, orientació, i, sobretot, els accesos. El tècnic li aconsellarà si vostè li demana la millor situació, orientació, mides, fondària mínima i màxima,accesos en funció dels habitants de la casa, etc...

Es important realitzar un projecte tècnic per part d'un tècnic i que estigui adequat a la normativa del seu municipi, doncs cada un  té la seva pròpia. Ademés l'informaran sobre el cost de la llicència d'obres, fiances i gestió de residus.

Es molt important que el pressupost final contempli totes les particularitats del seu projecte, no deixant res a l'atzar, doncs això podria arribar a convertir-se en un sobrecost molt elevat. Recomanem pensar en tot per tal d'evitar desviacions en el pressupost.

Es molt important establir diferents certificacions per part d'un arquietecte o enginyer, en els diferents parts d'importància de la instal.lació de la piscina.  D'aquesta forma s' assegurarà que tot esta correcament instal.lat.

Garanties clares i ben detallades. Separació entre el que és vas, equipamets i accessoris. Què inclou i que no, i si disposen d'un servei tècnic per a solucionar dubtes i consultes. I si realitzen visites a domicili per asistènces.

1
b164563b-aac6-4aa7-8731-a8b31dafbb3b.JPG

A partir d'aquest instant, es posa en marxa tota la nostra maquinària, amb el fin de documentar tots els aspectes del seu projecte i fer que tot es realitzi segons l'acordat. Es molt important el nostre "Projecte d'implantació", el qual recull tots aquests aspectes, a més d'altres més tècnics que faran de guió.

3

En activar la teva piscina, els nostres projectistes realitzaran els planells de la piscina. En ells, situaran tots els elements de filtració, s'acotaran totes les mides de la piscina i dels accessoris que s'hagin triat. Aquest planell serà imprescindible tant pels moviments de terra que s'han de realitzar, com per la instal.lació de la piscina.

Captura de pantalla 2020-04-30 a las 16.
5

El nostre arquitecte (opcional), realitzarà 3 certificacions tècniques referents a la instal.lació de la piscina. La primera serà per confirmar que la ferralla de la estructura és la correcte i que la seva situació és l'adequada. A la segona, certificarà que el formigó s'ha realitzat conforme a les seves instruccions i totes les conexions son adequades. I, per últim, a la tercera, certificarà que els acabats son conformes, finalitzant així la fí del projecte.

2
creamos-tu-proyecto-750x750.jpg

El nostre arquitecte (opcional) procedirà a realitzar una visita al seu domicili a fi de pendre les mides corresponents per tal de fer el projecte tècnic. A més, l'informarà de les accions a realitzar per a la gestió de residus i de la normativa municipal. Un cop fet, el farà arribar al ajuntament.

4
c7ede74f-c4c0-4000-afd1-af1ac85254e1.jpg

El nostre equip d'instal.lació (opcional) procedirà a instal.lar la piscina seguint en tot moment les directrius d'instal.lació d' INCAP, i de la direcció facultativa. Per això s'utilitzaran els materials constructius indicats i tots el protocols de seguretat marcats per tal efecte.

6

Un cop plena la piscina, el nostre tècnic es desplaçarà al seu domicili per tal d'ajustar-ho tot, comprovar que tot funciona  de forma correcte, i per a realitzar-te una explicació detallada del funcionament de la piscina i de les feines que s'ha de realitzar per a un correcte funcionament. Igualment, t'informarà de còm s'han de gestionar les incidències , consultes al SAT i demés.

Finalment, signarà la garantia de la teva piscina.

POSADA EN MARXA
INSTAL.LACIÓ
PROJECTE TÈCNIC
CERTIFICACIONS
ACTIVACIÓ
PROCÈS DE VENDA

Procediment  del Institut Català de la Piscina

Captura de pantalla 2020-04-30 a las 12.
Captura de pantalla 2020-04-30 a las 12.